top of page

AVIS LEGAL

Objecte

El present lloc web té per objecte donar a conèixer l’escola d’equitació, la petita escola de ponis i les altres activitats del club i té un caràcter merament informatiu.

HIPICA DE LLIVIA SL no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se’n de la mateixa.

 

HIPICA DE LLIVIA SL es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, el present Avís Legal així com les condicions d’ús que poguessin resultar aplicables a la present web.

 

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular d’aquesta Web: www.hipicadellivia.com 

Denominación Social: HIPICA DE LLIVIA SL

Dirección: Comte Borrell 318 7-3, 08029 – Barcelona (España).

Teléfono: 676229505, e-mail: info.hipicadellivia@gmail.com

NIF: B67497081

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de la Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a HIPICA DE LLIVIA SL, i es troben protegits por les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense permís i per escrit de HIPICA DE LLIVIA SL

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats drets per part de HIPICA DE LLIVIA SL, tret que s’estableixi expressament el contrari.

 

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

 

HIPICA DE LLIVIA SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

 

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se’n de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

HIPICA DE LLIVIA SL es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes quan ho estimi oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

HIPICA DE LLIVIA SL, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc Web, encara que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

 

Política de Protecció de Dades

La present Política de Privacitat estableix els termes en què Hipica de Llívia, S.L. usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris a l'hora d'utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. En aquest sentit, el titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD). L'ús de lloc web implica l'acceptació d'aquesta Política de Privacitat així com la resta de condicions incloses en l'Avís Legal. Quan li demanem omplir els camps d'informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d'acord amb els termes d'aquest document. No obstant això, aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d'acord amb aquests canvis.

 

Informació recollida

Rebem, recollim i emmagatzemem qualsevol informació que ingressi en el nostre lloc web o ens proporcions d'una altra manera. A més, recollim la direcció de protocol d'Internet (IP) utilitzada per connectar el teu ordinador a Internet; dades d'inici de sessió, adreça de correu electrònic, informació de l'ordinador i la connexió. Podem fer servir eines de programari per mesurar i recopilar informació de la sessió, inclosos els temps de resposta de la pàgina, la durada de les visites a determinades pàgines, la informació d'interacció de la pàgina i els mètodes utilitzats per navegar fora de la pàgina. També recopilem informació d'identificació personal (inclòs noms, correu electrònic, telèfon, comunicacions, comentaris, suggeriments, ressenyes de productes, recomanacions...), així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per a processar alguna reserva o prestar un servei o facturació. 

Recopilem aquesta informació per proporcionar i operar els serveis, per proporcionar als nostres usuaris assistència ; per poder contactar als nostres visitants i usuaris amb avisos generals i personalitzats relacionats amb el servei i missatges, per crear dades estadístiques agregades i altra informació no personal agregada o deduïda, que nosaltres i per complir amb les lleis i regulacions aplicables.

La nostra empresa està allotjada a la plataforma Wix.com. Wix.com ens proporciona la plataforma en línia que ens permet posar a la teva disposició els nostres serveis. Les teves dades poden emmagatzemar a través d'l'emmagatzematge de dades de Wix.com, les bases de dades i les aplicacions generals de Wix.com. Ells emmagatzemen les dades en un lloc segur darrere d'un tallafocs.

És important tenir en compte que els serveis de tercers, com Google Analytics o altres aplicacions ofertes a través de l'Wix App Market, que col·loquen galetes o usen altres tecnologies de seguiment a través dels serveis de Wix, poden tenir les seves pròpies polítiques sobre com recopilen i emmagatzemen la informació. Com es tracta de serveis externs, aquestes pràctiques no estan cobertes per la Política de Privacitat d'Hipica de Llívia SL.

 

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d’usuaris i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous serveis i altra informació publicitària que considerem rellevant per a tu o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que ens proporcionis i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

Drets

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l'adreça info.hipicadellivia@gmail.com o mitjançant un escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a HIPICA DE LLIVIA SL, Comte Borrell 318 7-3, 08029 - Barcelona - Espanya.

 

Xarxes Socials

Posem en coneixement seu que estem presents en Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que es facin seguidores (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de las Xarxes Socials) de les pàgines oficials de poniclubcatalunya.com, en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les quals l’usuari de las Xarxes Socials, ja haurà acceptat. HIPICA DE LLIVIA SL, tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats o serveis de poniclubcatalunya.com, o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

 

Enllaços

Al punxar en qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que puguin aparèixer en el nostre lloc web, vostè accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que HIPICA DE LLIVIA SL no exerceix cap control sobre ni respon del contingut de la informació a la que accedeixi.

 

Política de protecció de menors

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc Web als menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. HIPICA DE LLIVIA SL, entén que des del moment en que un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

HIPICA DE LLIVIA SL, recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna informació o servei.

 

També se’ls informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del disposat en les presents disposicions, i amb renúncia expressa a qualsevol altre fuoro que pogués correspondre, l’Usuari acorda sotmetre’s a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

bottom of page